فهرست محصولات بر اساس پدیدآور : رضا مختاری

 • 202,400 ﷼ 230,000 ﷼ -12%
  بروزرسانی : 1396/12/09
  ( 0 نقد و بررسی )

  کتاب سیمای فرزانگان مولف: رضا مختاری رفتار و گفتار فرزانگان، سراسر، حکمت‏ آمیز و براى همگان، درس ‏آموز است. این کردارها و رفتارها، از آنان سیمایى پرفروغ ساخته است که چونان مشعلى فروزان مسیر علم و زندگى را نورباران مى‏ کند. سرگذشت دل‏نشین این فرزانگى‏ ها در کتاب‏ هاى مختلف و به صورت پراکنده آمده است.

  202,400 ﷼ 230,000 ﷼ -12%
  قیمت کاهش یافت !
 • 176,000 ﷼ 200,000 ﷼ -12%
  بروزرسانی : 1396/12/09
  ( 0 نقد و بررسی )

  کتاب منیه المرید فی ادب المفید والمستفید مولف: شهید ثانی منیه ‏المرید کتاب گرانقدرى است که عهده ‏دار بیان ارزش علم و وظایف دانش ‏پژوهان و استادان، و فتوا دهندگان، و فتوا خواهان، و روش مناظره و نوشتن و آداب یاد دادن و یاد گرفتن علوم اسلامى، و طبقه ‏بندى علوم و ده ‏ها مسئله دیگر در این زمینه‏ هاست.

  176,000 ﷼ 200,000 ﷼ -12%
  قیمت کاهش یافت !
 • 48,400 ﷼ 55,000 ﷼ -12%
  بروزرسانی : 1396/12/09
  ( 0 نقد و بررسی )

  کتاب گزیده سیمای فرزانگان مولف: رضا مختاری کتاب حاضر «گزیده سیماى فرزانگان» است براى کسانى که حوصله یا فرصت مطالعه اصل آن را ندارند. در این گزیده مطالب مشکل و نیازمند توضیح حذف، یا روان و آسان شده است.

  48,400 ﷼ 55,000 ﷼ -12%
  قیمت کاهش یافت !
 • 290,400 ﷼ 330,000 ﷼ -12%
  بروزرسانی : 1396/09/19
  ( 0 نقد و بررسی )

  کتاب رویت هلال جلد سوم مولف: رضا مختاری رویت هلال دومین موضوع از طرح بزرگ میراث فقهى است که در پنج جلد و در حدود  4000 صفحه عرضه مى ‏شود. رویت هلال مشتمل بر هفت بخش است و در آن علاوه بر آیات و روایات مربوط به رویت هلال، پژوهش هاى عالمان و فقیهان شیعه و نیز پاره ‏اى از تحقیقات عالمان مذاهب دیگر در این موضوع، شناسایى، دسته‏بندى، تصحیح یا معرفى شده است.

  290,400 ﷼ 330,000 ﷼ -12%
  قیمت کاهش یافت !
 • 387,200 ﷼ 440,000 ﷼ -12%
  بروزرسانی : 1394/02/18
  ( 0 نقد و بررسی )

  کتاب غنا و موسیقی جلد 4 میراث فقهى طرح دامن گسترى است که بر آن است تا منابع اصلى و مهم «چهل موضوع» از مهمترین و حیاتى ‌ترین موضوعات فقهى را شناسایى، گردآورى، تحقیق، تنظیم و منتشر کند و به فقه ‌پژوهان عرضه نماید. چگونگى ‌هاى این طرح به تفصیل در مقدمه جلد اول غنا، موسیقى آمده است.

  387,200 ﷼ 440,000 ﷼ -12%
  قیمت کاهش یافت !
 • 264,000 ﷼ 300,000 ﷼ -12%
  بروزرسانی : 1394/02/18
  ( 0 نقد و بررسی )

  کتاب غنا و موسیقی جلد 2 میراث فقهى طرح دامن گسترى است که بر آن است تا منابع اصلى و مهم «چهل موضوع» از مهمترین و حیاتى ‌ترین موضوعات فقهى را شناسایى، گردآورى، تحقیق، تنظیم و منتشر کند و به فقه ‌پژوهان عرضه نماید. چگونگى ‌هاى این طرح به تفصیل در مقدمه جلد اول غنا، موسیقى آمده است.

  264,000 ﷼ 300,000 ﷼ -12%
  قیمت کاهش یافت !
 • 308,000 ﷼ 350,000 ﷼ -12%
  بروزرسانی : 1394/02/18
  ( 0 نقد و بررسی )

  کتاب غنا و موسیقی جلد 1 میراث فقهى طرح دامن گسترى است که بر آن است تا منابع اصلى و مهم «چهل موضوع» از مهمترین و حیاتى ‌ترین موضوعات فقهى را شناسایى، گردآورى، تحقیق، تنظیم و منتشر کند و به فقه ‌پژوهان عرضه نماید. چگونگى ‌هاى این طرح به تفصیل در مقدمه جلد اول غنا، موسیقى آمده است.

  308,000 ﷼ 350,000 ﷼ -12%
  قیمت کاهش یافت !
 • 422,400 ﷼ 480,000 ﷼ -12%
  بروزرسانی : 1394/02/18
  ( 0 نقد و بررسی )

  کتاب غنا و موسیقی جلد 3 میراث فقهى طرح دامن گسترى است که بر آن است تا منابع اصلى و مهم «چهل موضوع» از مهمترین و حیاتى ‌ترین موضوعات فقهى را شناسایى، گردآورى، تحقیق، تنظیم و منتشر کند و به فقه ‌پژوهان عرضه نماید. چگونگى ‌هاى این طرح به تفصیل در مقدمه جلد اول غنا، موسیقى آمده است.

  422,400 ﷼ 480,000 ﷼ -12%
  قیمت کاهش یافت !
 • 264,000 ﷼ 300,000 ﷼ -12%
  بروزرسانی : 1394/02/15
  ( 0 نقد و بررسی )

  کتاب رویت هلال جلد دوم مولف: رضا مختاری رویت هلال دومین موضوع از طرح بزرگ میراث فقهى است که در پنج جلد و در حدود  4000 صفحه عرضه مى ‏شود. رویت هلال مشتمل بر هفت بخش است و در آن علاوه بر آیات و روایات مربوط به رویت هلال، پژوهش هاى عالمان و فقیهان شیعه و نیز پاره ‏اى از تحقیقات عالمان مذاهب دیگر در این موضوع، شناسایى، دسته‏ بندى، تصحیح یا معرفى شده است.

  264,000 ﷼ 300,000 ﷼ -12%
  قیمت کاهش یافت !
 • 281,600 ﷼ 320,000 ﷼ -12%
  بروزرسانی : 1394/02/15
  ( 0 نقد و بررسی )

  کتاب رویت هلال جلد چهارم مولف: رضا مختاری رویت هلال دومین موضوع از طرح بزرگ میراث فقهى است که در پنج جلد و در حدود  4000 صفحه عرضه مى ‏شود. رویت هلال مشتمل بر هفت بخش است و در آن علاوه بر آیات و روایات مربوط به رویت هلال، پژوهش هاى عالمان و فقیهان شیعه و نیز پاره ‏اى از تحقیقات عالمان مذاهب دیگر در این موضوع، شناسایى، دسته‏بندى، تصحیح یا معرفى شده است.

  281,600 ﷼ 320,000 ﷼ -12%
  قیمت کاهش یافت !
 • 334,400 ﷼ 380,000 ﷼ -12%
  بروزرسانی : 1394/02/15
  ( 0 نقد و بررسی )

  کتاب رویت هلال جلد پنجم مولف: رضا مختاری رویت هلال دومین موضوع از طرح بزرگ میراث فقهى است که در پنج جلد و در حدود  4000 صفحه عرضه مى ‏شود. رویت هلال مشتمل بر هفت بخش است و در آن علاوه بر آیات و روایات مربوط به رویت هلال، پژوهش هاى عالمان و فقیهان شیعه و نیز پاره ‏اى از تحقیقات عالمان مذاهب دیگر در این موضوع، شناسایى، دسته‏ بندى، تصحیح یا معرفى شده است.

  334,400 ﷼ 380,000 ﷼ -12%
  قیمت کاهش یافت !
 • 325,600 ﷼ 370,000 ﷼ -12%
  بروزرسانی : 1394/02/15
  ( 0 نقد و بررسی )

  کتاب رویت هلال جلد اول مولف: رضا مختاری رویت هلال دومین موضوع از طرح بزرگ میراث فقهى است که در پنج جلد و در حدود  4000 صفحه عرضه مى ‏شود. رویت هلال مشتمل بر هفت بخش است و در آن علاوه بر آیات و روایات مربوط به رویت هلال، پژوهش هاى عالمان و فقیهان شیعه و نیز پاره ‏اى از تحقیقات عالمان مذاهب دیگر در این موضوع، شناسایى، دسته‏ بندى، تصحیح یا معرفى شده است.

  325,600 ﷼ 370,000 ﷼ -12%
  قیمت کاهش یافت !