فهرست محصولات بر اساس پدیدآور : محمدرضا رضوان طلب

  • بروزرسانی : 1394/02/14
    ( 0 نقد و بررسی )

    کتاب حقوق محجورین حقوق محجورین در فقه اسلامی که نتیجه نگاه انسان مدارانه و دید حمایتی حقوق اسلامی به افراد ضعیف در جامعه است، زاویه ای از لطافت های مکتبی را مجسم می سازد که بیشترین سهم را به فضائل اخلاقی و غیرمادی می دهد و با این حال از مصالح مادی افرادی محجور، غافل نمانده و برای نگه ‌داری از آنان و اموالشان، لطایف حقوقی و قانونی زیادی را مورد توجه قرار...