فهرست محصولات بر اساس پدیدآور : کریم عبدالهی

  • بروزرسانی : 1394/03/04
    ( 0 نقد و بررسی )

    کتاب قواعدی از فقه مولف: کریم عبداللهی قواعد فقه، همانند اصول فقه نقش برجسته‌ای در استنباط فروع فقهی بر پایه مبانی شریعت دارد. چنان که گاه از یک قاعده فقهی صدها مسئله فقهی متفرع می‌گردد.

  • بروزرسانی : 1394/02/11
    ( 0 نقد و بررسی )

    کتاب پژوهشی در تعارض اخبار کتاب و سنت دو منبع اصلی در فرایند استنباط احکام شرعی ‌اند که در اصطلاح فقه و اصول، ادلّه شرعی نامیده می ‌شوند. چند و چون عملیات مهم استنباط احکام و جزئیات آن را دانش پر اهمیت اصول فقه عهده‌ دار است؛ که یکی از مسائل مهم آن را موضوع تعارض ادله و راهکارهای حل آن تشکیل می ‌دهد. کتاب حاضر، دیدگاه‌ های اصولیان معاصر را در این زمینه...