فهرست محصولات بر اساس پدیدآور : حسن ابراهیم پور لیالستانی

  • بروزرسانی : 1394/02/11
    ( 0 نقد و بررسی )

    کتاب اهداف و مبانی مجازات مجازات در آرامش و آراستگى زندگى گروهى و سامان‏دهى پیوندهاى افراد آن، راه کارى بایسته و سازوکارى سامانده به شمار مى ‏آید. کاوش درباره «چرایى» مجازات، در دو حوزه بررسی زیرساخت ‏ها و نیز دستاوردها و پیام ‏هاى آن انجام مى ‏گیرد که از رویکرد نخست به «مبانى» و دوم به «اهداف»، یاد مى ‏شود. نوشتار حاضر، هر یک از این دو قلمرو را در آینه...