فهرست محصولات بر اساس پدیدآور : رضا اکبری

  • بروزرسانی : 1394/01/31
    ( 0 نقد و بررسی )

    کتاب جاودانگی مولف: رضا اکبری پرسش از جاودانگى و وضع و حال بشر پس از مرگ ، یکى از پرسش هاى بنیادین بشراست . انسان ها به ویژه فیلسوفان و الاهى دانان بسیار کوشیده اند تا پاسخى قاطع ، همه جانبه و مناسب براى پرسش از جاودانگى بیابند. تلاش براى پاسخ گفتن به این پرسش مستلزم بحث از مسائل مهمى از قبیل ارتباط نفس و بدن ، این همانى شخصى و آگاهى است .