فهرست محصولات بر اساس پدیدآور : مهدی نکوئی سامانی

  • بروزرسانی : 1394/01/28
    ( 0 نقد و بررسی )

    کتاب آسیب شناسی دین و معرفت دینی مولف: مهدی نکوئی سامانی آسیب ‌شناسی دین در دو حوزه، قابل مطالعه است: آسیب ‌های محتوایی و آسیب‌ های معرفتی. آسیب ‌شناسی در اصل دین، مثل تحریف و بدعت و آسیب‌ های معرفتی مانند: کج‌ فهمی دین، بی ‌ارزش شمردن عقل و ادراکات عقلی، رویکرد اخباری‌گرایانه و متحجرانه به آموزه ‌های دینی و... . پیشوایان دین همواره کوشیده ‌اند.