فهرست محصولات بر اساس پدیدآور : محمدباقر ملکیان

  • بروزرسانی : 1394/01/24
    ( 0 نقد و بررسی )

    کتاب جامع الرواه و رافع الاشتباهات جلد 2 مولف: محمد اردبیلی محقق: محمدباقر ملکیان این کتاب شرح گونه‌ای است بر «تلخیص ‌المقال استرآبادی»، زیرا تراجم رجال آن را ذکر و بررسی و مشترکات را از هم تفکیک و با مراجعه به اسناد کتب حدیث، وضعیت کسانی که به عنوان راوی یا مروی‌ عنه در کتب اربعه ذکر شده ‌اند، روشن نموده است.

  • بروزرسانی : 1394/01/24
    ( 0 نقد و بررسی )

    کتاب جامع الرواه و رافع الاشتباهات جلد 1 مولف: محمد اردبیلی محقق: محمدباقر ملکیان جامع الرواه موسوعه رجالی بزرگی است که اسامی و القاب و کنیه و نام پدران راویان براساس الفبا و یک خاتمه در ده فایده در آن ذکر شده و نیز منتخب کتاب که اسانید تهذیب و استبصار را با توجه به مشیخه و فهرست بررسی می‌کند در پایان فایده هشتم بیان گردیده است.