فهرست محصولات بر اساس پدیدآور : ابوالفضل طریقه دار

 • بروزرسانی : 1396/09/19
  ( 0 نقد و بررسی )

  کتاب جزیره خضرا افسانه یا واقعیت مولف: ابوالفضل طریقه دار آیا حضرت ولی‏عصر ازدواج کرده و فرزندانى دارد؟ آیا ایشان و فرزندان و یارانش در جزیره خضرا زندگى مى ‏کنند؟ آیا اساسا چنین جزیره ‏اى وجود دارد و یا دروغ و افسانه است؟ آیا روایت جزیره خضرا سند معتبرى دارد و یا بى ‏اعتبار است؟ آیا جزیره خضرا همان مثلث برموداست؟ و آیا..؟ در این کتاب روایت جزیره خضرا بر...

 • بروزرسانی : 1396/09/13
  ( 0 نقد و بررسی )

  کتاب ویرایش فنی - شیوه نامه بوستان مولف: ابوالفضل طریقه دار ویرایش فنى/صورى، عهده‏ دار اصلاح صورت نوشته است. یک ‏دست ‏سازى رسم‏ الخط، پاورقى، نحوه چینش نقل ‏قول ‏ها و آیات و روایات، استفاده صحیح از سجاوندى ‏ها، پاراگراف ‏بندى، تنظیم کتاب ‏نامه، واژه ‏نامه و اعداد و ارقام در حوزه این نوع ویرایش است.

 • بروزرسانی : 1396/09/13
  ( 0 نقد و بررسی )

  کتاب انواع ویرایش مولف: ابوالفضل طریقه دار شیوه‏ نامه ‌هاى ویرایش که تاکنون منتشر شده فقط به مسائل صورى ویرایش همچون: رسم ‏الخط، نشانه‏ هاى نقطه‏گذارى، شیوه تنظیم پانوشت و امثال آن پرداخته ‌اند، کتاب (انواع ویرایش) علاوه بر مباحث صورى، روش ویرایش محتوایى - ساختارى، نگارشی/ ادبى، داستانى، ترجمه ‏اى، احیایى، تلخیصی، را هم بحث کرده است.