فهرست محصولات بر اساس پدیدآور : هادیه پرهیزکار

  • بروزرسانی : 1394/01/12
    ( 0 نقد و بررسی )

    همه انسان‌ها به دنبال شادی ‌اند و از غم می ‌گریزند، اما واقعاً شادی چیست و چگونه می‌توان به آن رسید. اثر حاضر بر آن است تا پس از بررسی اجمالی مفهوم شادمانی و تبیین آن از منظر علوم مختلف، همچون فلسفه، روان‌ شناسی و پزشکی به دنبال تعیین سرچشمه و خاستگاه شادی از نگاه دین برآید و به توصیف خصوصیات و عوامل مؤثر در شادمانی و آثار و نتایج آن از دیدگاه قرآن و...