فهرست محصولات بر اساس پدیدآور : رضا فرهادیان

 • 18,000 ﷼ 20,000 ﷼ -10%
  بروزرسانی : 1394/07/19
  ( 0 نقد و بررسی )

  کتاب فرشته نجات مولف: رضا فرهادیان

  18,000 ﷼ 20,000 ﷼ -10%
  قیمت کاهش یافت !
 • 135,000 ﷼ 150,000 ﷼ -10%
  بروزرسانی : 1394/04/21
  ( 0 نقد و بررسی )

  کتاب والدین و مربیان مسئول مولف: رضا فرهادیان شالوده یک جامعه سالم و پویا با تعلیم و تربیت درست شکل مى‏ گیرد و والدین و مربیان در این میان نقشى سازنده و اساسى دارند. براى دستیابى به این هدف، کتاب «والدین و مربیان مسئول» تالیف شده است.

  135,000 ﷼ 150,000 ﷼ -10%
  قیمت کاهش یافت !
 • 22,500 ﷼ 25,000 ﷼ -10%
  بروزرسانی : 1394/04/21
  ( 0 نقد و بررسی )

  کتاب نسیم توحیدی پایه سوم دوره نسیم توحیدی در پنج جلد با توجه به نیازهای گروه سنی ابتدایی از کتاب های راهیان نور ویژه مقطع ابتدایی و نوجوانان در سال های مختلف و کتاب های مهارت زندگی سازمان بهزیستی کشور، تدوین شده است. مربی می تواند با استفاده از این مجموعه و با خلاقیت خود موضوعات را پرورش داده و با توجه به مسائل مورد نیاز کلاس و تشکیل کلاس های بحث گروهی...

  22,500 ﷼ 25,000 ﷼ -10%
  قیمت کاهش یافت !
 • 31,500 ﷼ 35,000 ﷼ -10%
  بروزرسانی : 1394/04/21
  ( 0 نقد و بررسی )

  کتاب نسیم توحیدی پایه چهارم دوره نسیم توحیدی در پنج جلد با توجه به نیازهای گروه سنی ابتدایی از کتاب های راهیان نور ویژه مقطع ابتدایی و نوجوانان در سال های مختلف و کتاب های مهارت زندگی سازمان بهزیستی کشور، تدوین شده است.مربی می تواند با استفاده از این مجموعه و با خلاقیت خود موضوعات را پرورش داده و با توجه به مسائل مورد نیاز کلاس و تشکیل کلاس های بحث گروهی...

  31,500 ﷼ 35,000 ﷼ -10%
  قیمت کاهش یافت !
 • 36,000 ﷼ 40,000 ﷼ -10%
  بروزرسانی : 1394/04/21
  ( 0 نقد و بررسی )

  کتاب نسیم توحیدی پایه پنجم دوره نسیم توحیدی در پنج جلد با توجه به نیازهای گروه سنی ابتدایی از کتاب های راهیان نور ویژه مقطع ابتدایی و نوجوانان در سال های مختلف و کتاب های مهارت زندگی سازمان بهزیستی کشور، تدوین شده است. مربی می تواند با استفاده از این مجموعه و با خلاقیت خود موضوعات را پرورش داده و با توجه به مسائل مورد نیاز کلاس و تشکیل کلاس های بحث گروهی...

  36,000 ﷼ 40,000 ﷼ -10%
  قیمت کاهش یافت !
 • 18,000 ﷼ 20,000 ﷼ -10%
  بروزرسانی : 1394/04/21
  ( 0 نقد و بررسی )

  کتاب نسیم توحیدی پایه اول دوره نسیم توحیدی در پنج جلد با توجه به نیازهای گروه سنی ابتدایی از کتاب های راهیان نور ویژه مقطع ابتدایی و نوجوانان در سال های مختلف و کتاب های مهارت زندگی سازمان بهزیستی کشور، تدوین شده است.مربی می تواند با استفاده از این مجموعه و با خلاقیت خود، موضوعات را پرورش داده و با توجه به مسائل مورد نیاز کلاس و تشکیل کلاس های بحث گروهی...

  18,000 ﷼ 20,000 ﷼ -10%
  قیمت کاهش یافت !
 • 22,500 ﷼ 25,000 ﷼ -10%
  بروزرسانی : 1394/04/21
  ( 0 نقد و بررسی )

  کتاب نسیم توحیدی پایه دوم دوره نسیم توحیدی در پنج جلد با توجه به نیازهای گروه سنی ابتدایی از کتاب های راهیان نور ویژه مقطع ابتدایی و نوجوانان در سال های مختلف و کتاب های مهارت زندگی سازمان بهزیستی کشور، تدوین شده است. مربی می تواند با استفاده از این مجموعه و با خلاقیت خود موضوعات را پرورش داده و با توجه به مسائل مورد نیاز کلاس و تشکیل کلاس های بحث گروهی...

  22,500 ﷼ 25,000 ﷼ -10%
  قیمت کاهش یافت !
 • 270,000 ﷼ 300,000 ﷼ -10%
  بروزرسانی : 1394/04/20
  ( 0 نقد و بررسی )

  کتاب مبانی تعلیم و تربیت در قرآن و احادیث مولف: رضا فرهادیان انسان به گونه ‏اى آفریده شده که با تعلیم و تربیت، استعدادهاى خود را بروز مى ‏دهد و مسیر کمال و هدایت را مى ‏پیماید. از همین روست که پیامبران الهى برانگیخته شدند تا مکارم اخلاق را بیاموزانند و انسان را با تعلیم و تربیت از تاریکى به سوى نور، هدایت کنند و گنج‏هاى درونى ‏اش را استخراج نمایند.

  270,000 ﷼ 300,000 ﷼ -10%
  قیمت کاهش یافت !
 • 13,500 ﷼ 15,000 ﷼ -10%
  بروزرسانی : 1394/04/20
  ( 0 نقد و بررسی )

  کتاب مسواک مولف: رضا فرهادیان

  13,500 ﷼ 15,000 ﷼ -10%
  قیمت کاهش یافت !
 • 45,000 ﷼ 50,000 ﷼ -10%
  بروزرسانی : 1394/04/19
  ( 0 نقد و بررسی )

  کتاب طرح پرورشی - پایه چهارم مولف: رضا فرهادیان مجموعه حاضر با نام «طرح پرورشی» در پنج جلد، پس از شناسایی و مطالعه نیازهای گروه سنی ابتدایی از کتاب های «طرح کرامت» واحدهای کار پرورشی دوره های مقطع ابتدایی در سال های مختلف مربوط به دفتر توسعه و برنامه ریزی امور پرورشی با دقت و ظرافت خاصی گزینش شده است.

  45,000 ﷼ 50,000 ﷼ -10%
  قیمت کاهش یافت !
 • 22,500 ﷼ 25,000 ﷼ -10%
  بروزرسانی : 1394/04/19
  ( 0 نقد و بررسی )

  کتاب طرح پرورشی - پایه پنجم مولف: رضا فرهادیان مجموعه حاضر با نام «طرح پرورشی» در پنج جلد، پس از شناسایی و مطالعه نیازهای گروه سنی ابتدایی از کتاب های «طرح کرامت» واحدهای کار پرورشی دوره های مقطع ابتدایی در سال های مختلف مربوط به دفتر توسعه و برنامه ریزی امور پرورشی با دقت و ظرافت خاصی گزینش شده است.

  22,500 ﷼ 25,000 ﷼ -10%
  قیمت کاهش یافت !
 • 49,500 ﷼ 55,000 ﷼ -10%
  بروزرسانی : 1394/04/19
  ( 0 نقد و بررسی )

  کتاب طرح پرورشی - پایه سوم مولف: رضا فرهادیان مجموعه حاضر با نام «طرح پرورشی» در پنج جلد، پس از شناسایی و مطالعه نیازهای گروه سنی ابتدایی از کتاب های «طرح کرامت» واحدهای کار پرورشی دوره های مقطع ابتدایی در سال های مختلف مربوط به دفتر توسعه و برنامه ریزی امور پرورشی با دقت و ظرافت خاصی گزینش شده است.

  49,500 ﷼ 55,000 ﷼ -10%
  قیمت کاهش یافت !
 • 36,000 ﷼ 40,000 ﷼ -10%
  بروزرسانی : 1394/04/17
  ( 0 نقد و بررسی )

  کتاب طرح پرورشی - پایه اول مولف: رضا فرهادیان مجموعه حاضر با نام «طرح پرورشی» در پنج جلد، پس از شناسایی و مطالعه نیازهای گروه سنی ابتدایی از کتاب های «طرح کرامت» واحدهای کار پرورشی دوره های مقطع ابتدایی در سال های مختلف مربوط به دفتر توسعه و برنامه ریزی امور پرورشی با دقت و ظرافت خاصی گزینش شده است.

  36,000 ﷼ 40,000 ﷼ -10%
  قیمت کاهش یافت !
 • 40,500 ﷼ 45,000 ﷼ -10%
  بروزرسانی : 1394/04/17
  ( 0 نقد و بررسی )

  کتاب طرح پرورشی - پایه دوم مولف: رضا فرهادیان مجموعه حاضر با نام «طرح پرورشی» در پنج جلد، پس از شناسایی و مطالعه نیازهای گروه سنی ابتدایی از کتاب های «طرح کرامت» واحدهای کار پرورشی دوره های مقطع ابتدایی در سال های مختلف مربوط به دفتر توسعه و برنامه ریزی امور پرورشی با دقت و ظرافت خاصی گزینش شده است.

  40,500 ﷼ 45,000 ﷼ -10%
  قیمت کاهش یافت !
 • 45,000 ﷼ 50,000 ﷼ -10%
  بروزرسانی : 1394/04/13
  ( 0 نقد و بررسی )

  کتاب تربیت برتر مولف: رضا فرهادیان یکى از نیازهاى اساسى والدین و معلمان، در امر تربیت و پرورش اخلاقى کودکان، برقرارى ارتباط سالم با آنهاست. ارتباط صحیح بین پدر و مادر و روابط سالم آنان با کودکان، اولین و مهم‏ترین زمینه رشد و پرورش اخلاقى نونهالان است.

  45,000 ﷼ 50,000 ﷼ -10%
  قیمت کاهش یافت !
 • 36,000 ﷼ 40,000 ﷼ -10%
  بروزرسانی : 1394/03/23
  ( 0 نقد و بررسی )

  کتاب آنچه یک جوان باید بداند - ویژه پسران و دختران مولف: رضا فرهادیان جوان، همواره در حال رشد است و رشد روحى و روانى وى در ارتباط مستقیم و متقابل با رشد جسمى اوست. جریان رشد، هنگامى حالت طبیعى به خود مى‏ گیرد که او از نظر فکرى و اعتقادى در جهت صحیح و در مسیر طبیعى برنامه ‏هاى تکامل نظام آفرینش قرار گیرد.

  36,000 ﷼ 40,000 ﷼ -10%
  قیمت کاهش یافت !
 • 31,500 ﷼ 35,000 ﷼ -10%
  بروزرسانی : 1394/03/23
  ( 0 نقد و بررسی )

  کتاب آنچه یک جوان باید بداند- ویژه دختران جوان، براى این که آینده ‌اش را تضمین کند، باید این مرحله را با موفقیت بگذراند.براى رشد صحیح و طبیعى روحى و روانى خویش، نیازمند هدایت و راهنمایى مربیان صالح و خیراندیش است. کتاب حاضر در دو فصل دختران جوان را با «بلوغ» و «انحرافات جنسى و راه درمان آنها» آشنا مى‌ کند و موضوعاتى مانند نگاه واقع بینانه داشتن و چگونگى...

  31,500 ﷼ 35,000 ﷼ -10%
  قیمت کاهش یافت !
 • 40,500 ﷼ 45,000 ﷼ -10%
  بروزرسانی : 1394/03/23
  ( 0 نقد و بررسی )

  کتاب آنچه یک جوان باید بداند - ویژه پسران مولف: رضا فرهادیان کتاب حاضر، در دو فصل به بررسى «دوران بلوغ پسران» و «انحرافات جنسى این دوران و راه درمان آن» مى ‏پردازد و در این باره مطالبى مانند نگاه واقع بینانه داشتن، و چگونگى معاشرت و خویشتن دارى جوان را تبیین مى ‏کند.

  40,500 ﷼ 45,000 ﷼ -10%
  خرید ناموجود
  قیمت کاهش یافت !
 • 45,000 ﷼ 50,000 ﷼ -10%
  بروزرسانی : 1394/03/22
  ( 0 نقد و بررسی )

  کتاب آنچه والدین و مربیان باید بدانند مولف: رضا فرهادیان کتاب حاضر، در صدد است والدین و مربیان را با روش تربیت وهدف آن ازدیدگاه اسلام آشنا کند. برخى از موضوعاتى که در این کتاب بیان شده عبارت است از: ثمرات ارزشمند سیادت کودک در هفت سال اول، نتایج اختلاف والدین، روش‏ هاى تربیتى، راه‏ هاى شخصیت دادن به کودک، آثار بد تنبیه بدنى.

  45,000 ﷼ 50,000 ﷼ -10%
  قیمت کاهش یافت !
 • 23,400 ﷼ 26,000 ﷼ -10%
  بروزرسانی : 1394/03/22
  ( 0 نقد و بررسی )

  کتاب آنچه درباره کودکان و نوجوانان باید بدانیم مولف: رضا فرهادیان اثر حاضر حاوی نکته ‌های ظریفی در موضوعات زیر است: عوامل اکتسابی تربیت، خودشناسی کودکان، پرورش اخلاقی دانش‌ آموزان، تربیت وارونه، ویژگی‌ های شخصیتی کودک، نقش تعامل خانه و مدرسه و رسانه در گرایش کودکان به نماز.

  23,400 ﷼ 26,000 ﷼ -10%
  قیمت کاهش یافت !
 • 40,500 ﷼ 45,000 ﷼ -10%
  بروزرسانی : 1394/03/22
  ( 0 نقد و بررسی )

  کتاب آنچه معلمان و مربیان باید بدانند مولف: رضا فرهادیان معلمى، کارى دشوار و مهم و رسالتى بس بزرگ است و هرکس را توان پذیرش این مسئولیت خطیر نیست؛ سوز و درد مى ‏طلبد و عشق و احساس، زیرا هر چیزى که قدر و منزلتش والاتر است، مسئولیتش هم سنگین‏ تر و مهم‏ تر است.

  40,500 ﷼ 45,000 ﷼ -10%
  قیمت کاهش یافت !
 • 153,000 ﷼ 170,000 ﷼ -10%
  بروزرسانی : 1393/11/30
  ( 0 نقد و بررسی )

  کتاب أسس التربیه و التعلیم مولف: رضا فرهادیان 

  153,000 ﷼ 170,000 ﷼ -10%
  قیمت کاهش یافت !