فهرست محصولات بر اساس پدیدآور : شاکر برخوردار فرید

شاکر برخوردار فرید

 • بروزرسانی : 1396/05/01
  ( 0 نقد و بررسی )

  کتاب آداب الطلاب - سلسله مباحث اخلاقی و حوزوی مولف: شاکر برخوردار فرید کتاب حاضر کتابی است که در زمینه تعلیم و تربیت طلاب علوم دینیه با بیش از نیم قرن تجربه علمی و عملی عالم ربانی و معلم اخلاق، رئیس و موسس حوزه علمیه، حضرت آیت الله مجتهدی تهرانی به زیور طبع آراسته شده است. کتاب حاضر مجموعه سخنان و تجربیات عالم ربانی و معلم اخلاق، حضرت آیت الله حاج شیخ...

 • بروزرسانی : 1396/02/11
  ( 0 نقد و بررسی )

  کتاب آفات الطلاب - سلسله مباحث اخلاقی و حوزوی جلد دوم مولف : شاکر برخوردار فرید کتاب حاضر به صورت مختصر و مفید و با زبانی ساده ، درباره عواملی بحث می کند که به طور جدی جز آفات تحصیل علم محسوب شده و مانع پیشرفت طلاب علوم دینیه است. دو کتاب (آداب الطلاب) که حاصل تجربیات معلم اخلاق، عالم ربانی، استاد الاساتید و رئیس و موسس حوزه علمیه حضرت آیت الله حاج شیخ...

 • بروزرسانی : 1395/08/22
  ( 0 نقد و بررسی )

  کتاب احادیث الطلاب مولف: شاکر برخوردار فرید