فهرست محصولات بر اساس پدیدآور : صدیقه معصومی

صدیقه معصومی

  • بروزرسانی : 1396/05/03
    ( 0 نقد و بررسی )

    کتاب هنر آشپزی مارینا مولف: صدیقه معصومی  علم به آشپزی یک هنر است، آشپزی سلیقه و هنر و لیاقت یک بانوی خانه دار است که شاید به ظاهر یک کار ساده باشد اما اگر دقت کافی انجامی گیرد، هم دارای لذت است، هم زحمت فراوان نیز دارد. یک بانوی خانه دار موفق کسی است که از فن آشپزی و خاه داری آگاهی داشته باشد تا در سامان بخشیدن به زندگی موفق تر باشد، 

  • بروزرسانی : 1396/05/03
    ( 0 نقد و بررسی )

    کتاب هنر آشپزی نوین به همراه آموزش شیرینی پزی تهیه و تنظیم: صدیقه معصومی  علم به آشپزی یک هنر استف آشپزی سلیقه و هنر و لیاقت یک بانوی خانه دار است که شاید به ظاهر یک کار ساده باشد اما اگر دقت کافی انجام گیرد، هم دارای لذت است هم زحمت فراوان نیاز دارد. یک بانوی خانه دار موفق کسی است که از فن آشپزی و خانه داری آگاهی داشته باشد تا در سامان بخشیدن به زندگی...