فهرست محصولات بر اساس پدیدآور : حجة الاسلام محمد اسعدي ، حجة الاسلام سيدمحمود طيب‌ حسيني

  • بروزرسانی : 1395/06/31
    ( 0 نقد و بررسی )

    کتاب پژوهشی در محكم و متشابه مبحث محکم و متشابه یکی از بنیادی ترین مسائل علوم قرآنی مورد نیاز مفسر و مقدمه ای لازم برای تفسیر است. این بحث از یک زاویه در شمار مبانی تفسیر و از زاویه ای دیگر از قواعد تفسیر محسوب می شود. اساسی ترین مباحثی که در دانش محکم و متشابه باید به بحث گذاشته شود، تعریف دقیق محکم و متشابه، تعیین دامنه محکمات و متشابهات...