فهرست محصولات بر اساس پدیدآور : سيدمحمد حکاک

  • بروزرسانی : 1395/06/29
    ( 0 نقد و بررسی )

    کتاب فلسفه تجربی انگلستان فلسفه تجربی مهم ترین جریان فکری در عصر جدید در مغرب زمین است. این فلسفه که اساساً فلسفه ای معرفتی و مکتبی درباره شناخت است، از یک سو ثمره پدیده ای به نام غرب جدید است که از پی دوران تجدد (رنسانس) یعنی قرنهای پانزدهم و شانزدهم ظهور کرد و از سوی دیگر خود اساس این پدیده و پایه این بنای عظیم است. بنابراین، برای شناخت غرب جدید باید از...