فهرست محصولات بر اساس پدیدآور : رضا صادقی

  • 145,000 ﷼
    بروزرسانی : 1396/12/09
    ( 0 نقد و بررسی )

    کتاب آشنایی با فلسفه علم معاصر متنی آموزشی است که به معرفی مکاتب اصلی فلسفة علم در قرن بیستم می پردازد. در این کتاب ضمن بحث درباره سه مکتب اثبات پذیری، ابطال پذیری و نسبی گرایی، زمینه های پیدایش این سه مکتب معرفی می شود. امتیاز کتاب در این است که با بیان نقدهای هر یک از این مکاتب نسبت به یکدیگر، هم زمان با تکیه بر بیانی از عقل گرایی معتدل، از عینیت دانش...

    145,000 ﷼