فهرست محصولات بر اساس پدیدآور : محمد باقر خرمشاد و همكاران

  • بروزرسانی : 1395/06/29
    ( 0 نقد و بررسی )

    کتاب بازتابهای انقلاب اسلامی ايران انقلاب اسلامی ایران همچون همه انقلابهای بزرگ دارای بازتاب بوده است. بازتاب انقلابهای بزرگ به زمان شکل گیری و سالهای نخستین پس از پیروزی آنها محدود نمی شود. قدرت و عظمت این نوع انقلابها بازتاب آنها را در ابعاد گوناگون فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باعث می شود. فهم نوع، عمق و گستره بازتابهای انقلاب اسلامی ایران مسئله...