فهرست محصولات بر اساس پدیدآور : سید محمد علی تقوی

  • بروزرسانی : 1395/06/29
    ( 0 نقد و بررسی )

    کتاب مبانی آیین و اندیشه سیاسی در اسلام مسلمانان در طول تاریخ برای اداره امور عمومی جامعه خود و نیز تنظیم شیوه تعامل با دیگر ملتها و جوامع دینی تدابیری اندیشیده اند که مجموعه آنها را می توان معارف سیاسی در اسلام نامید. کتاب حاضر به عنوان مقدمه ای برای آشنایی با این معارف نگاشته شده است؛ و بدین منظور، به بیان ریشه ها، اصول کلی، نظریات و مفاهیم بنیادینی می...