فهرست محصولات بر اساس پدیدآور : سید جلال دهقانی فیروزآبادی

  • 125,000 ﷼
    بروزرسانی : 1396/12/09
    ( 0 نقد و بررسی )

    در این کتاب اصول و مبانی روابط بین الملل به عنوان یک موضوع و رشته تبیین شده است. از این رو، سعی شده است دو هدف کلی در دو سطح نظری و عملی تأمین گردد. در سطح نظری هدف توضیحِ ماهیت، مفاهیم، رهیافت ها، پیش فرض ها و مفروضه های دانش و علم روابط بین الملل است. در سطح عملی نیز هدف توصیف، تبیین و تحلیل پدیده ها، سازوکارها، ساختارها، فرایندها، موضوعات و ...

    125,000 ﷼