فهرست محصولات بر اساس پدیدآور : سيد احمد احمدي

  • بروزرسانی : 1396/12/09
    ( 0 نقد و بررسی )

    کتاب مبانی و اصول راهنمايی و مشاوره آبا توسعه علوم انسانی و رشد علوم رفتاری به راهنمایی و مشاوره به عنوان شاخه ای مستقل از علوم رفتاری توجه شد. ابتدا از راهنمایی و مشاوره برای کمک به دانش آموزان در زمینه رشد، سازگاری و تصمیم گیری تحصیلی و شغلی استفاده می شد و بیشتر در مراکز آموزشی به کار می رفت.