فهرست محصولات بر اساس پدیدآور : سيدمحمد حسيني

  • بروزرسانی : 1395/06/24
    ( 0 نقد و بررسی )

    کتاب قواعد عربی 1 ( صرف فعل ) هدف اصلي از دروس عربي براي دانشجويان زبان و ادبيات فارسي، فرا گرفتن آن مقدار از قواعد و كلمات و اصول صرف و نحو عربي است كه به ياري آنها فهم متون نظم و نثر فارسي ميسّر گردد. ًكتاب قواعد عربي (1) صرف فعل»، براي نيل به هدف ياد شده نوشته شده است و در آن تمريناتي براي كمك به نوآموزان و دانشجويان گنجانده شده است.