فهرست محصولات بر اساس پدیدآور : روح الله هادی

  • 195,000 ﷼
    بروزرسانی : 1396/12/09
    ( 0 نقد و بررسی )

    کتاب آموزش عروض و قافیه از دریچه پرسش به بیان نگارنده، شعر همزاد آدمی و وزن همزاد شعر است. احساس، ادراک و دریافت وزن برای هر اهل زبان که گوشی شنوا داشته باشد، امری آسان و گاه مستلزم توجه و تعلیم است، اما تبیین این حس و درک و دریافت آن، مستلزم کوشش بیشتر و دانشی فزون تر است که آن را عروض می نامند. عروض در پی آن است که احساس آدمی را از وزن، در چهارچوب قواعد...

    195,000 ﷼