فهرست محصولات بر اساس پدیدآور : عبداللّه رادمرد ، مجتبی مجرّد ، زهرا غزالی‌ پور

  • بروزرسانی : 1395/06/24
    ( 0 نقد و بررسی )

    مقامات حریری یکی از زیباترین و فنی ترین نمونه های ادبیات عرب به شمار می رود. این اثر که نمایشگاه رنگارنگی از صناعات و آرایه های ادبی و هنری است، در طول تاریخ هواخواهان بسیاری داشته، و بسیاری از ادیبان بزرگ عرب زبان و عرب دان بر آن شرح و حاشیه نوشته اند. اگر ادبیات عرب را به بوستانی با گل های رنگ رنگ تشبیه کنیم، بی گمان هیچ جستجوگر باذوقی نمی تواند از گلِ...