فهرست محصولات بر اساس پدیدآور : عباس ماهیار

  • بروزرسانی : 1395/06/24
    ( 0 نقد و بررسی )

    کتاب برگزیده‌ ای از دیوان خاقانی افضل الدین بدیل بن علی خاقانی از مشاهیر سخنوران زبان و ادبیات فارسی در قرن ششم هجری است. در این دفتر برآنیم تا از منظرهای مختلف این شاعر بزرگ و روزگارش و چندی و چونی زاده قریحه طبع چون دریای موّاجش را در حدّ امکان معرفی کنیم. او سخنوری است با ذهن و قریحه شاعری سرشار، زندگی او را عمّی طبیب و فیلسوف و پسر عمی حکیم و آشنا با...