فهرست محصولات بر اساس پدیدآور : عبدالحسين الانصاري

  • بروزرسانی : 1396/12/09
    ( 0 نقد و بررسی )

    ارزیابی را می توان حلقه اتصال نظریه و عمل ترجمه دانست. مدلها و معیارهای موجود برای ارزیابی (به ویژه عربی-فارسی) در مواردی بسیار کلی است و موجب دخالت سلیقه در امر ارزیابی می شود. در مدل پیشنهادی این کتاب سعی بر آن است با شناسایی و دسته بندی عناصر اساسی و اثرگذار در ترجمه از عربی به فارسی در دو سطح "عوامل هدایتگر" و "درون متنی" و ارائه روشی جامع برای...

  • بروزرسانی : 1396/12/09
    ( 0 نقد و بررسی )

    هذا الکتاب موسوعة تنفتح علی عوالم العدد، متناولة قواعده و طرق کتابته و قراءته، فقد جمعت قواعد کانت متناثرة هنا و هناک و بوّبتها بأبواب بحیت انضوی تحت کلّ واحد منها نوع من أنواع العدد، ثم مثّلثُ لکل قاعدة بأمثلة متنوعة، و لم تقتصر علی هذا بل توسّعت فی قراءات الأعداد و کتاباتها؛ حتی شملت التاریخ بأیّامه و شهوره و سنینه، و کذا الساعة و العملیّات الریاضیّة و...