فهرست محصولات بر اساس پدیدآور : هوشنگ قائمی ، آذر زرین ، فرامرز خوش ‌اخلاق

  • بروزرسانی : 1395/06/17
    ( 0 نقد و بررسی )

    کتاب اقلیم ‌شناسی مناطق خشک مولف:دکتر هوشنگ قائمی - دکتر آذر زرین -دکتر فرامرز خوش اخلاق در این کتاب به گردش کلی جو و سامانه واچرخند جنب حاره به عنوان عامل اصلی ایجادکننده مناطق خشک و بیابانی جهان و نیز وردایی و تغییرات جوّی و اقلیمی این مناطق از طریق نمایه های عددی مبتنی بر بارش و دیگر فراسنجهای جوی پرداخته می شود.