فهرست محصولات بر اساس پدیدآور : یعقوب آژند

  • بروزرسانی : 1395/06/10
    ( 0 نقد و بررسی )

    کتاب تاریخ هنر باستان مولف: دکتر یعقوب آزند نگارش درباره هنر جهان باستان، شکافتن و شرح دادن آن از ابعاد مختلف است که کاری سهل و ممتنع به نظر می رسد؛ سهل از این رو که بسیاری از آثار موجود در این زمینه در محک ارزیابی پژوهندگان مختلف قرار گرفته اند و ممتنع از این نظر که حفاریها و اکتشافات جدید بسیاری از آثار هنری و مفاهیم نهفته در آنها سر از پرده به در آورده...

  • بروزرسانی : 1395/06/09
    ( 0 نقد و بررسی )

    کتاب تاریخ هنر باستان مولف:دکتر یعقوب آژند نگارش درباره هنر جهان باستان، شکافتن و شرح دادن آن از ابعاد مختلف است که کاری سهل و ممتنع به نظر می رسد؛ سهل از این رو که بسیاری از آثار موجود در این زمینه در محک ارزیابی پژوهندگان مختلف قرار گرفته اند و ممتنع از این نظر که حفاریها و اکتشافات جدید بسیاری از آثار هنری و مفاهیم نهفته در آنها سر از پرده به در آورده...