فهرست محصولات بر اساس پدیدآور : احمد توكلي

  • 50,000 ﷼
    بروزرسانی : 1396/12/09
    ( 0 نقد و بررسی )

    کتاب مالیه عمومی تلاشی است اثباتی و هنجاری برای تبیین چرایی و چگونگی حضور دولت در اقتصاد. این شاخه از علم اقتصاد اگر چه از مدل های تجربی علمی بهره کافی دارد اما بیش از سایر شاخه ها به آبشخور ایدئولوژی و فلسفه سیاسی نیازمند است تا مبنای قضاوت های اجتناب ناپذیر خود را از پیش استوار کرده باشد.

    50,000 ﷼