فهرست محصولات بر اساس پدیدآور : حسن آقا نظري

  • بروزرسانی : 1395/06/09
    ( 0 نقد و بررسی )

    کتاب درسنامه نظريه ‌پردازی علمی اقتصاد اسلامی مولف: حسن آقا نظری گزاره ای علمی نامیده می شود که هم ساختار لفظی و هم مفاد آن روش علمی را برتابد. آن گاه که مجموعه ای از این نوع گزاره های نظام یافته و منظومه وار بر محور یک موضوع تعریف شده شکل گیرند، رشته ای از علوم پدید می آید. علم اقتصاد اسلامی نیز یکی از رشته های علمی است که همانند دیگر...

  • بروزرسانی : 1395/06/09
    ( 0 نقد و بررسی )

    کتاب مالیه بین ‌الملل مولف:دکتر بیتا شایگانی - دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی نگاهی ریشه ای به تحولات اقتصادی کشورها - به ویژه در چند سال گذشته - مؤید نقش مهم مبادلات ارزی و مالی بین المللی در پیدایش آنهاست. در این کتاب ضمن بیان مفاهیم اساسی و کلیدی در حوزه مالیه بین الملل به مباحث جدیدی که طی دهه های اخیر در این محدوده از علم اقتصاد مطرح می شوند، پرداخته...