فهرست محصولات بر اساس پدیدآور : سالم افسری

  • 60,000 ﷼
    بروزرسانی : 1396/12/09
    ( 0 نقد و بررسی )

    کتاب قواعد فقه مذهب شافعی مولف:دکتر سالم افسری یکی از دانشهای بنیادین در زمینه فقه، قواعد فقه است که نه تنها خلاصه فقه اسلامی را تشکیل می دهد بلکه به فقه، شایستگی هماهنگی با هر محیط و شرایط و همسازی با کنش و واکنشهای اجتماعی را می بخشد. از این رو، اهمیت قواعد فقه، به عنوان اصول کلی فقهی متشکل از عبارات مختصر و قانونی و بیانگر احکام جزئیات فقهی بی شمار، در...

    60,000 ﷼