فهرست محصولات بر اساس پدیدآور : لیلا جوادی

  • بروزرسانی : 1393/06/29
    ( 0 نقد و بررسی )

    کتاب آخرین سفر نویسنده: لیلا جوادی با آمدن پرنيا، احساس سرد و خشك شده اش مجددا با رنگ زيبای عشق رو به گرما و شكوفايی مي رفت و اين در وجود بی روح و قلب يخ زده اش كه دير زمانی بود واژه عشق جز سرابي از خيالي پوچ و رويايی پوشالی مفهوم ديگری برايش نداشت، نمونه بارز معجزه ای بود برای زندگي و شكفتن دوباره اش... برای «آخرين سفر»....