فهرست محصولات بر اساس پدیدآور : معصومه رامهرمزی

  • بروزرسانی : 1396/12/09
    ( 0 نقد و بررسی )

    کتاب یکشنبه آخر (خاطرات معصومه رامهرمزی) در سال های جنگ دفترچه یادداشت کوچکی داشتم که گاه و بی گاه چیزهایی در آن می نوشتم . نوشته هایم برای دل خودم بود می نوشتم و آرام می شدم گاهی هم نوشته هایم را پاره می کردم و دور می ریختمامروز به این نیت  خاطراتم را می نویسم که دیگران بخوانند.امروز برای دل کسانی می نویسم که همدل من و امثال من هستند .اگر هم نیستند...