فهرست محصولات بر اساس پدیدآور : آلن الکین

  • بروزرسانی : 1394/06/05
    ( 0 نقد و بررسی )

    کتاب استرس ممنوع نویسنده: آلن الکینمترجم: سمیه موحدی فرد در ابتدا اجتماعات و نظام های اجتماعی و گروهی و آدمی بسیار ساده و بدون پیچیدگی های عجیب و غریب امروزی بده است.گروهی نه چندان بزرگ در قالب قبیله ها و قوم های کوچک که اکثر افراد آن اعضای یک خانوده بزرگ بوده و در چارچوب قوانین و اهداف قبیله ای خود زندگی می کرده اند.