فهرست محصولات بر اساس پدیدآور : علی راد

  • بروزرسانی : 1394/04/31
    ( 0 نقد و بررسی )

    کتاب انسان در تراز قرآن مولف: علی راد کتاب انسان در تراز قرآن به بازشناسی نگرش قرآن به انسان در نظام هستی و تعریف و تنظیم رابطه انسان با خدا، خود و دیگران می ‌پردازد و هدف اصلی آن، نشان ‌دادن رویکرد قرآنی به انسان از آغاز تا فرجام است که با روش تفسیر موضوعی به تبیین آیات غرر و شاخص قرآن در مسائل متنوع این رویکرد می ‌پردازد.