فهرست محصولات بر اساس پدیدآور : ناصر باقری بیدهندی

  • بروزرسانی : 1394/04/16
    ( 0 نقد و بررسی )

    کتاب دانشوران روشندل مولف: ناصر باقری بیدهندی در تاریخ علم، دانشوران روشندلى ظهور کردند که با وجود محرومیت از نعمت بینایى، با تلاش پیگیر و کوشش خستگى‏ ناپذیر و از روى اخلاص نیت و پاکى طینت، براى مبارزه با جهل و خدمت به فرهنگ، به تحصیل پرداختند و از گوهر گرانبهاى وقت، بهترین استفاده را بردند و بدین‏ سان، منشأ خدمات بزرگى براى جهانیان شدند.